Συμμετοχή των Ambassadors του 2ου ΓΕΛ Κατερίνης στην Euroscola στο Στρασβούργο

Συμμετοχή των Ambassadors του 2ου ΓΕΛ Κατερίνης στην Euroscola στο Στρασβούργο

Επίσκεψη της Β’ και Γ’ Λυκείου στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ/ NOESIS Science Center and Technology Museum

Επίσκεψη της Β’ και Γ’ Λυκείου στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ/ NOESIS Science Center and Technology Museum