Γεώργιος Μαυρίδης

Πρόεδρος

Ελένη Ταφραλή

Αντιπρόεδρος

Ειρήνη Παπαμίχου

Γραμματέας

Δημήτρης Μελιόπουλος

Ταμίας

Χριστίνα Μήτρα

Μέλος