Πρόσκληση σε διαδικτυακή ενημερωτική Ημερίδα για τη Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου

Πρόσκληση σε διαδικτυακή ενημερωτική Ημερίδα για τη Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων και covid-19

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων και covid-19