Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές φωτογραφίες από τους χώρους του σχολείου μας.

Εξωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί Χώροι

Graffiti

Εργαστήριο Πληροφορικής

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Αμφιθέατρο

Εργαστήριο Σχεδίου

Βιβλιοθήκη