ΣΑΜΑΡΑΕΛΕΝΗΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΕΛΛΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΠΑΣΙΑΕΛΕΝΗΠΕ80ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΛΦΟΥΤΖΟΥΜΑΡΙΑΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΣ 
ΜΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΔΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΛΙΑΠΗΑΘΑΝΑΣΙΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΜΑΡΙΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥΜΑΡΙΝΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΧΡΗΣΤΟΣΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΥΠΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥΑΘΗΝΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΧΑΒΑΛΕΕΥΑΝΘΙΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΔΙΟΝΥΣΗΣΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΕΡΔΙΚΗΣΟΦΙΑΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΤΣΙΩΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΟΥΕΥΘΑΛΙΑΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΥΕΥΛΑΜΠΙΑΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΜΠΕΡΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΣ 
ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΣ 
ΝΙΚΟΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΕ04.02ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΑΝΑΤΟΛΗΠΕ04.02ΧΗΜΙΚΟΣ
ΚΑΜΗΛΑΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΕ04.04ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ05ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΕΥΠΡΑΞΙΑΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΙΤΣΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
BISLE-ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟYCARINAΠΕ07ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΣΕΡΜΕΚΙΔΟΥΚΥΡΙΑΚΗΠΕ78ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΝΤΑΚΑΡΕΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΣΚΑΠΕΤΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΛΕΚΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΣΙΩΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΣ 
ΜΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΣ 
ΚΕΔΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΜΑΜΟΥΡΗΜΑΡΙΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΜΑΡΙΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥΜΑΡΙΝΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΧΡΗΣΤΟΣΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΥΠΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥΑΘΗΝΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΑΠΠΑ-ΖΩΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΕΡΔΙΚΗΣΟΦΙΑΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΑΜΠΕΡΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΣ 
ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΣ 
ΝΙΚΟΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΕ04.02ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΚΑΜΗΛΑΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΕ04.04ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΤΣΑΜΑΔΟΥΣΟΦΙΑΠΕ04.04ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΥΤΥΧΙΑΠΕ05ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΙΤΣΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΜΑΡΙΑΠΕ07ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΜΕΛΛΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΜΠΑΣΙΑΕΛΕΝΗΠΕ80ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΝΤΑΚΑΡΕΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΝΤΑΝΑΜΑΡΙΑΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΛΕΚΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΣΙΩΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΣ 
ΜΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΣ 
ΝΑΤΣΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥΕΛΕΝΗΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΜΑΜΟΥΡΗΜΑΡΙΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΜΑΡΙΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥΜΑΡΙΝΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΥΠΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥΑΘΗΝΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΑΜΠΕΡΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΣ 
ΝΙΚΟΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΕ04.02ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΚΑΜΗΛΑΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΕ04.04ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΟΛΥΖΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕ04.04ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΕΛΕΝΗΠΕ05ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΥΤΥΧΙΑΠΕ05ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΙΤΣΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗΜΑΡΙΑΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΣΙΝΑΚΟΞΑΝΑΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΕ07ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΚΕΥΗΙΖΑΜΠΕΛΑΠΕ07ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΟΥΡΗΙΦΙΓΕΝΕΙΑΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΛΛΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΜΠΑΣΙΑΕΛΕΝΗΠΕ80ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΝΤΑΝΑΜΑΡΙΑΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΖΕΛΕΠΗΙΩΑΝΝΑΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ