Η Σχολική Βιβλιοθήκη του σχολείου στεγάζεται στον 1ο όροφο του σχολείου δίπλα στο Γραφείο Καθηγητών. Περιλαμβάνει πάνω από 10.000 τίτλους βιβλίων και περιοδικών, ταξινομημένα σύμφωνα με τον κώδικα Dewey. Εκτός από τη Λογοτεχνία (περίπου 2000 τίτλοι), διαθέτει υλικό και για πολλούς άλλους επιστημονικούς τομείς (π.χ. Ψυχολογία, Ιστορία, Τέχνες, Φυσικές Επιστήμες κ.α.). Επίσης, διαθέτει πολλές σειρές από εγκυκλοπαίδειες, βιβλία Αρχαίων Συγγραφέων κ.α.

Μπορείτε να αναζητήσετε βιβλία μέσα από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης :

http://lib2gelkaterini.mysch.gr/

Στη σελίδα μπορείτε να αναζητήσετε βιβλία με βάση τον τίτλο του βιβλίου, το όνομα του συγγραφέα, το θέμα και άλλες λέξεις κλειδιά.

Μέχρις στιγμής έχουν ενσωματωθεί στη σελίδα όλα τα λογοτεχνικά βιβλία. Απομένει να περαστούν και τα υπόλοιπα βιβλία που σχετίζονται με τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η αναζήτηση τους διαδικτυακά.