Υποδοχή σχολείων από την Πολωνία στο 2ο ΓΕΛ Κατερίνης στο πλαίσιο προγραμμάτων Erasmus+

Υποδοχή σχολείων από την Πολωνία στο 2ο ΓΕΛ Κατερίνης στο πλαίσιο προγραμμάτων Erasmus+