ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΗ

Το σχολείο θα λειτουργεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

κάθε Τετάρτη από 08:30 έως 14:00.

Αντί της Τετάρτης 15 Αυγούστου θα λειτουργήσει Πέμπτη 16 Αυγούστου.

Πρόσθετες Πληροφορίες