ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η παραλαβή των ελέγχων

και οι οριστικές εγγραφές των μαθητών/τριων

για το σχολικό έτος 2018-2019

θα πραγματοποιούνται καθημερινά και αποκλειστικά

από την Τετάρτη 20/06/2018

έως και την Παρασκευή 29/06/2018

και κατά τις ώρες 08:00΄ - 14:00΄

Πρόσθετες Πληροφορίες